top of page

קבלנים - Design360

בעיצוב, הכול מתחיל בחזון ובתכנון. אבל מה עם מסגרת התקציב שלכם?

הכירו את design360: מעטפת עיצובית מושלמת לפרויקט הבנייה החדש שלכם, הדמיות חוץ ופנים, תוכניות מכירה, דירה לדוגמא – הכול בבית אחד, עד הפיכת החזון העיצובי למציאות בשטח.

כולנו יודעים, בנדל"ן מה שנסגר מאוחר ואף מאולתר, עולה לכם ביוקר.

מהיום, סוגרים את פתרונות העיצוב מראש ומבטיחים עמידה ביעדים.

עיצוב לובי

דירות לדוגמה

הדמיות חוץ

הדמיות פנים

תכניות מכירה