top of page

משרדים

תהליך התכנון מתחיל בהיכרות. נאזין לצרכים היחודיים שלכם נבין את השפה  המיתוגית של החברה ונבחן את תקציב הפרויקט. נתעדכן במתרחש בתחום המשרדים ונשוחח על סביבות עבודה חדשות ומתקדמות. נבין את הצרכים הפונקציונליים ואורח החיים של הארגון ואת תנאי המבנה הפיזיים.

 

נכנס ב–ZOOM IN ונתייחס לסביבת העבודה של העובד, ונצא ב–ZOOM OUT לסביבת העבודה המשותפת. נתכנן את אזורי העבודה האישיים הדורשים ריכוז מקסימלי, את האזורים לעבודה המשותפת ולשיתופי פעולה יצירתיים בין העובדים ואת שטחי הפנאי עבור הגיבוש החברתי ותחושת השייכות לארגון.

 

בסקיצות הראשונות שנציג תהיה התייחסות לחלוקת חלל נכונה ומערך ההתנהלות. נבדוק את כיווני האור שנכנס מבחוץ, ואת הנוף שמשתקף מבפנים. נדאג לשלב בין התאורה הטבעית, הטכנית ולבין התאורה הדקורטיבית. נתייחס לניצול וחסכון בתאורה ולטמפרטורת האור.

 

נגבש את הקונספט העיצובי. נעבוד על שילוב נכון של עולם החומרים – טבעיים ומלאכותיים, אורבניים ועדכניים, ובכך נשלוט על האווירה במשרד. נכין הדמיה פוטוראלסטית מדוייקת לתכנון להמחשת החלל שיתקבל בסופו של הפרויקט.

נלווה את שלב מכרז הקבלנים באופן צמוד מלווה  בכתב כמיות מפורט וכל תוכניות העבודה המפורטות לביצוע מושלם של הפרויקט.

 

שעות רבות מוקדשות גם לצד הביצועי והטכני של הפרויקט – שימת לב לערכים אקוסטיים וארגונומיים, פרטים טכניים, דרישות מערכות אלקטרו-מכניות ועבודה משותפת עם מהנדסים ויועצים. ברור לנו כי כל אלו משפיעים מאוד על תפוקת העובד ועל התחושה בסביבת העבודה.

 

נהיה ערים לדרישות העולם העסקי ונשתמש בניסיון שצברנו בליווי חברות מובילות במשק – נבין את חשיבותו של תקציב הפרויקט, חוסר ההתפשרות על תכנון יעיל ועמידה בלוחות הזמנים., ונלווה אתכם בכל שלבי הביצוע וגם לאחר האכלוס.

 

אנו מבטיחים שהתוצאה שתתקבל  הינה חלל מעוצב אסתטי ומדוייק בהתאמה אישית בעלת מסר שיווקי וסביבת עבודה יעילה עם חווית משתמש ייחודית.

לקוחות המשרד

bottom of page